Επικίνδυνα Απόβλητα

Η διαχείριση επιπλέον επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί εξειδικευμένο τμήμα των υπηρεσιών της εταιρίας μας.

Στην προσπάθεια μας να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκτός από την κύρια δραστηριότητά μας, είμαστε σε θέση να προβούμε σε ταυτοποίηση, σήμανση και άμεση συλλογή, μεταφορά και διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, παρέχοντας παράλληλα και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις διαχείρισης στον παραγωγό.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαχειριστεί υπό την αποκλειστική της ευθύνη επικίνδυνα απόβλητα όπως αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και επισημαίνονται παρακάτω:

08.01.11*  Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια

                   που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή

                   άλλες επικίνδυνες ουσίες

08.01.13*  Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που

                   περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή

                  άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 17*  Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή

                   βερνικιών που περιέχουν οργανικούς

                   διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

14.06.02*  Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και

                   μείγματα διαλυτών


14.06.03*  Άλλοι διαλύτες και μείγματα

                   διαλυτών

15 01 10*  Συσκευασίες που περιέχουν

                   κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών

                   ή έχουν μολυνθεί από αυτές
 

15 02 02*  Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων

                   (περιλαμβανομένων των φίλτρων

                   ελαίου που δεν προδιαγράφονται

                   αλλιώς), υφάσματα σκουπίσματος,

                   προστατευτικός ρουχισμός που

                   έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες

                   ουσίες

16 01 07*  Φίλτρα λαδιού

16 01 13*  Υγρά φρένων 

16 01 14*  Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν

                   επικίνδυνες ουσίες

 

16 07 09*  Απόβλητα που περιέχουν άλλες

                   επικίνδυνες ουσίες

1/9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιείται με ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

O παραγωγός αποβλήτων έχει την υποχρέωση να καθορίζει το είδος του αποβλήτου και σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται ο κωδικός που έχει δηλωθεί με τον κωδικό που πραγματικά παραδίδεται, φέρει ακέραια την ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση-παραγωγός θα πρέπει είτε να αναλάβει να διαχειριστεί τα απόβλητά του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη, ο οποίος διαθέτοντας όλες τις άδειες, ασφαλίσεις και πιστοποιήσεις, θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, προσκομίζοντας στον παραγωγό τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Στον τομέα αυτό η MANOIL είναι σε θέση να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες ξεκινώντας από την οργάνωση της συλλογής,  έως και την τελική διάθεση των αποβλήτων, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται εκ των προτέρων και θα συμφωνούνται αμοιβαία, αναλόγως των υποχρεώσεων των δύο μερών, με τον πλέον σωστό και ασφαλή τεχνικά τρόπο.

Αυτά σηματοδοτούν και την ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ προς τους συνεργάτες μας, για να είναι συνεπείς στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις τους, αποκτώντας την σχετική σύμβαση συνεργασίας υπεύθυνα και οικονομικά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αναλυτικά οι εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

 • Έκδοση όλων των απαραίτητων και προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγγράφων, αδειών και εγκρίσεων για τη διαχείριση και μεταφορά των αποβλήτων. 

 • Έλεγχο και παράδοση των κατάλληλων συσκευασιών (τύπου UN), τις οποίες προμηθεύει η εταιρεία μας, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα IMDG CODE και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη  ADR για τις θαλάσσιες και οδικές μεταφορές επικίνδυνων φορτίων. 
  Με την παράδοση των συσκευασμένων αποβλήτων, ο παραγωγός παραλαμβάνει από την εταιρεία μας αντίστοιχου αριθμού και είδους κενές συσκευασίες προς χρήση.

   

 • Σήμανση των συσκευασιών βάσει των προδιαγραφών
   

 • Φόρτωση και ασφαλή τοποθέτηση των συσκευασιών σε κατάλληλο μεταφορικό μέσο (όχημα ή κλειστό εμπορευματοκιβώτιο)
   

 • Χρήση πιστοποιημένων μέσων μεταφοράς (Έγκριση τύπου για τα οχήματα όπου απαιτείται – Πιστοποίηση εμπορευματοκιβωτίων)
   

 • Όλα τα απαραίτητα υλικά και τον εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών συσκευασίας, σήμανσης, φόρτωσης
   

 • Οδική μεταφορά των αποβλήτων στον χώρο της εγκατάστασης που θα πραγματοποιήσει την τελική διάθεση
   

 • Χορήγηση Εντύπου Αναγνώρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/06

-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ-
Ο χρόνος και ο τρόπος παραλαβής των αποβλήτων εξαρτώνται από την τοποθεσία και την ποσότητα:

ΖΩΝΗ Α

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στους παρακάτω δήμους, η ελάχιστη ποσότητα παραλαβής είναι 20 kg και πραγματοποιείται με ιδιόκτητο Φ.Ι.Χ. εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση του παραγωγού.


Αθηναίων / Αγίας Βαρβάρας / Αγίου Δημητρίου / Αγίου Ιωάννου Ρέντη / Αγίων Αναργύρων / Αιγάλεω / Αλίμου / Αργυρούπολης /Γλυφάδας / Δάφνης / Δραπετσώνας / Ελληνικού / Ιλίου /Καλλιθέας / Καματερού / Κερατσινίου / Κορυδαλλού /Μεταμορφώσεως / Μοσχάτου / Νέας Ιωνίας / Νέας Σμύρνης / Νέας Φιλαδέλφειας / Νέας Χαλκηδόνας / Νίκαιας / Παλαιού Φαλήρου / Πειραιώς / Περάματος / Περιστερίου / Πετρούπολης / Ταύρου / Υμηττού / Χαϊδαρίου

ΖΩΝΗ Β

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στους υπόλοιπους δήμους του Νομού Αττικής, η ελάχιστη ποσότητα παραλαβής είναι 100 kg

και πραγματοποιείται με ιδιόκτητο Φ.Ι.Χ. σε 2-4 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση του παραγωγού.

ΖΩΝΗ Γ

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και διαθέτουν μεγάλη ποσότητα αποβλήτων, χρησιμοποιούμε φορτηγά δημοσίας χρήσεως έχοντας την επίβλεψη της συλλογής και μεταφοράς τους. 

Η παραλαβή πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης σε προγραμματισμένο χρόνο.

Προσφορά Συνεργασίας

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ζητήστε μας προσφορά για την αποκομιδή των επικίνδυνων αποβλήτων της επιχείρησης σας

Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546