Υγρό καθαρισμού τζαμιών SARMOL 2200

Το SARMOL 2200 είναι ένα υγρό προϊόν που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τζαµιών, καθρεπτών, πλαστικών επιφανειών και γενικά για κάθε λεία επιφάνεια από σκόνες, υπολείµµατα και κάθε άλλη βρωµιά που επικάθεται σε αυτές τις επιφάνειες.

 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών SARMOL 2200

6,20 €Τιμή
Συσκευασία
  • Με χαµηλό αφρισµό και ελεγχόµενο χρόνο εξάτµισης
  • ∆εν διαβρώνει µεταλλικές επιφάνειες και δεν επηρεάζει πλαστικά και χρώµατα όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες.
  • Είναι καταχωρηµένο στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε αριθµό Γ.Χ.Κ. 251/1/99.
  • Σύµφωνα µε τις Γενικές οδηγίες της Ε.Ε.. και ειδικά της Απόφασης 1197/89 του Α.Χ.Σ. δεν επισηµαίνεται ως επικίνδυνο.
Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546