Λόγοι Προτίμησης

 

Από το 1974, με τη συνεχή και δυναμική παρουσία της, η εταιρεία μας έχει εξυπηρετήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις όπως: συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων, πρατήρια καυσίμων, μηχανουργεία, βιομηχανίες κ.α. και έχει διαχειριστεί χιλιάδες τόνους χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

 

Από το 2017 συλλέγουμε και μεταφέρουμε επιπλέον επικίνδυνα απόβλητα ως την τελική διάθεση τους, με τον πλέον σωστό και ασφαλή περιβαλλοντικά τρόπο.

 

Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της και σε απόλυτη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δεν έχει δεχθεί κανενός είδους διοικητικό πρόστιμο από αρμόδια εμπλεκόμενη αρχή και δεν έχει ιστορικό ζημιών. 

 

Αυτά που επιπλέον διαθέτει η MANOIL σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την κάνουν να ξεχωρίζει, είναι:

Εμπειρία και Εξειδίκευση 

Ανανεωμένος εξοπλισμός

Αμεσότητα

Τεχνογνωσία

Συνέπεια

Ευελιξία

Σεβασμός στο περιβάλλον του σημείου συλλογής

Τυπικότητα και Διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

Υπεύθυνη ενημέρωση για τις εξελίξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546