Χρησιμοποιημένα

Ορυκτέλαια

Το κύριο αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή αλλιώς απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) προς ανακύκλωση, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα αφορά τις κατωτέρω αναφερόµενες κατηγορίες όπως αυτές περιλαµβάνονται στην άδεια μας και επισημαίνονται στο κεφάλαιο 13 του ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων).

13 01       απόβλητα υδραυλικών ελαίων

13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 09* χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά

13 01 10* µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια

13 01 12* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα υδραυλικά έλαια

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια

13 02        απόβλητα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 04* χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά
13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά
13 02 06* συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 02 07* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης
13 02 08* άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου 
ταχυτήτων και λίπανσης

13 03       απόβλητα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

13 03 06* χλωριωµένα έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο

13 03 01
13 03 07* µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και
µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά
13 03 08* συνθετικά έλαια µόνωσης και
µεταφοράς θερµότητας
13 03 09* άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια
µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας
13 03 10* άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράς
θερµότητας

13 04      έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας


13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων


13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

1/8

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΕ

 

Τα ορυκτέλαια είναι προϊόντα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται κυρίως ως λιπαντικά για κινητήρες οχημάτων και μηχανές βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια περιέχουν 15-20% πρόσθετες ουσίες που προστέθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά την χρήση τους και θεωρούνται επικίνδυνες (αρωματικοί υδρογονάνθρακες όπως το βενζόλιο και το τολουόλιο, βενζοπυρένιο, θείο, άζωτο και 5% περίπου μόλυβδο). Είναι προφανές ότι ο εσφαλμένος τρόπος διάθεσης τους μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Δεδομένου λοιπόν ότι είναι επικίνδυνα απόβλητα, η ανακύκλωση - σύμφωνα με τη νομοθεσία - είναι η προτιμώμενη διαδικασία διαχείρισης. Η σημερινή τεχνολογία μπορεί να ανακτήσει το 100% των χρήσιμων υλικών και να παράξει υψηλής ποιότητας αναγεννημένα βασικά λιπαντικά, πλήρως πιστοποιημένα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς (τα ΑΛΕ είναι μια πολύτιμη πρώτη ύλη). Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια δεν είναι το τέλος της ζωής των λιπαντικών, αλλά η αρχή του κύκλου της ανακύκλωσης τους, που μπορεί να είναι αέναος.

Περιγραφή Διαδικασίας

 

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να παραλαμβάνουμε τα ΑΛΕ με κατάλληλα εξοπλισμένο βυτιοφόρο όχημα, μετά από τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ειδοποίηση του παραγωγού , για παραλαβή τουλάχιστον 200 lt (180 kg). Αυτό πραγματοποιείται μέσω αντλίας με την οποία αναρροφώνται τα προσωρινά αποθηκευμένα Α.Λ.Ε. από τα σημεία παραγωγής τους (συνεργεία, πρατήρια, λιπαντήρια, πλοία, βιομηχανίες κ.ά.) Η εταιρεία μας διαθέτει πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς απόβλητων λιπαντικών ελαίων, αλλά δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. Τις ποσότητες που συλλέγει, τις μεταφέρει προς αποθήκευση σε ένα από τα κέντρα συλλογής του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης "ΕΝΔΙΑΛΕ  Α.Ε.", μέχρι να τις διαθέσει σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης.

Η κυριότητα και ο κίνδυνος των προς διαχείριση ΑΛΕ περιέρχεται και μετατίθεται από τον παραγωγό στην εταιρία μας με την ολοκλήρωση της παράδοσης, εκδιδομένου προς τούτο Δελτίου Αποστολής από τον παραγωγό με αναγραφόμενα στοιχεία παραλήπτη αυτά της εταιρίας μας. Παράλληλα αναλαμβάνουμε να εκδίδουμε "Έντυπο Αναγνώρισης - Βεβαίωση Παραλαβής", το οποίο και παραδίδουμε στον παραγωγό κατάλληλα συμπληρωμένο, όπως προβλέπεται από το ΠΔ82/ΦΕΚ64Α/2-3-2004, άρθρο 5#Δ, και το κοινοποιούμε στο συνεργαζόμενο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

Σε περίπτωση εκούσιας/ακούσιας ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης η εταιρία μας καθίσταται υπεύθυνη για την κάλυψη των ζημιών προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. Ακόμη, η MANOIL δύναται, εφόσον υπάρξει ανάγκη, να εγκαταστήσει πάγιο εξοπλισμό για την καλύτερη διαχείριση των ΑΛΕ, όπως βαρέλια, δεξαμενές κλπ.

-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ-

Ο χρόνος και ο τρόπος παραλαβής των αποβλήτων εξαρτώνται από την τοποθεσία και την ποσότητα: 
Προσφορά Συνεργασίας

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και ζητήστε μας προσφορά για την αποκομιδή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων της επιχείρησης σας.

ΖΩΝΗ Α

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στους παρακάτω δήμους, η ελάχιστη ποσότητα παραλαβής είναι 200 lt και πραγματοποιείται με ιδιόκτητο Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση του παραγωγού.


Αθηναίων / Αγίας Βαρβάρας / Αγίου Δημητρίου / Αγίου Ιωάννου Ρέντη / Αγίων Αναργύρων / Αιγάλεω / Αλίμου / Αργυρούπολης /Γλυφάδας / Δάφνης / Δραπετσώνας / Ελληνικού / Ιλίου /Καλλιθέας / Καματερού / Κερατσινίου / Κορυδαλλού /Μεταμορφώσεως / Μοσχάτου / Νέας Ιωνίας / Νέας Σμύρνης / Νέας Φιλαδέλφειας / Νέας Χαλκηδόνας / Νίκαιας / Παλαιού Φαλήρου / Πειραιώς / Περάματος / Περιστερίου / Πετρούπολης / Ταύρου / Υμηττού / Χαϊδαρίου

ΖΩΝΗ Β

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στους υπόλοιπους δήμους του Νομού Αττικής, η ελάχιστη ποσότητα παραλαβής είναι 500 lt και πραγματοποιείται με ιδιόκτητο Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο σε 2-4 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση του παραγωγού.

ΖΩΝΗ Γ

Για σημεία συλλογής που βρίσκονται στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και διαθέτουν μεγάλη ποσότητα ΑΛΕ, χρησιμοποιούμε φορτηγά δημοσίας χρήσεως έχοντας την επίβλεψη της συλλογής και μεταφοράς τους. 

Η παραλαβή πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης σε προγραμματισμένο χρόνο.

Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546