Αναζήτηση

Έκθεση για την Ανακύκλωση στην Ελλάδα 2004-2012


Συνημμένη θα βρείτε την έκθεση του Ε.Ο.ΑΝ. στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία στον κλάδο της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα, στο Α μέρος τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και η παραγωγή και ανακύκλωση αποβλήτων στη χώρα μας από την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, στο Β μέρος οι υποδομές εναλλακτικής διαχείρισης και στο Γ μέρος οι εκτιμώμενες θέσεις εργασίας από τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων.


#Ανακύκλωση

Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546