Αναζήτηση

Οι δράσεις του έργου «Πρόληψη για Μαθητές»Παραδοσιακά, τα στερεά απόβλητα θεωρούνται μια από τις κύριες πηγές ρύπανσης. Η ανακύκλωση και η ανάκτηση αποβλήτων αποτελεί πολύ καλύτερη λύση σε σχέση με τη (μη βιώσιμη) υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, ωστόσο, η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι ακόμη καλύτερη επιλογή. Το προτιμότερο είναι να πάψουν να παράγονται απόβλητα και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, οι επόμενες επιλογές είναι η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση.

Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) υλοποιεί το καινοτόμο έργο «Πρόληψη για Μαθητές», σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση, στοχεύοντας στην διάδοση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον στη διαχείριση αποβλήτων. Η βελτίωση της ενημέρωσης και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι ένας από τους γενικούς στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, το έργο με τίτλο «Πρόληψη για Μαθητές» συμβάλλει:

• Στην ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη, την αλόγιστη κατανάλωση και την παραγωγή αποβλήτων, και • Στην παράλληλη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις πρόληψης αποβλήτων και γενικότερα σε δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Στα πλαίσια του έργου έλαβε χώρα, την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), εκδήλωση με αντικείμενο την Πρόληψη Αποβλήτων και την παρουσίαση των δράσεων του έργου.

Στην πρώτη εκδήλωση του έργου ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη κ. Ιωακειμίδης Γιώργος, έκανε ένα σημαντικό χαιρετισμό, όπου μίλησε για τη σημασία της συνειδητοποίησης ότι η σημερινή γενιά καλείται να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Ακολούθησε η εισήγηση του Προέδρου της ΟΕΑ Δρ. Κυρκίτσου Φίλιππου για την ανάδειξη της σημασίας της Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων στις μέρες μας, και η παρουσίαση του έργου και των δράσεων στους 5 δήμους από τον Περιβαλλοντολόγο κ.Κωστακόπουλο Στάθη. Τέλος, έγινε από την Τέντα Δήμητρα (υπεύθυνη έργου) εκτενής ανάπτυξη και ανάλυση του καινοτόμου «Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων» για μαθητές και εκπαιδευτικούς που αποτελεί το σημαντικότερο παραδοτέο του έργου και θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και άλλων δράσεων του έργου.

Οι επόμενες θεματικές εκδηλώσεις που σχεδιάζονται για την προώθηση των δράσεων του έργου θα λάβουν χώρα τους προσεχείς 2 μήνες στους δήμους Αγιάς, Νομού Λάρισας και Χερσονήσου, Νομού Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης: Τέντα Δήμητρα, 210 8224481

Το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» έχει δικαιούχο την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και προϋπολογισμό 49.997,40€. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπο-μέτρο Α: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού, Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις».


Σπάρτης 145 - Πειραιάς - 18546