Αναζήτηση

Φεστιβάλ Ανακύκλωσης


Αναγνωρίζοντας την αξία της ανακύκλωσης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΣΕΔ), διοργανώνουν ένα ξεχωριστό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης, παρέχοντας τη μοναδική ευκαιρία στο κοινό να ενημερωθεί για την ανακύκλωση και τα σημαντικά οφέλη της στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.


#Ανακύκλωση

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • LINKEDin